163 views
in Hindu - Beliefs by (11.3k points)

1 Answer

0 votes

चोवीस शिवलिंगे


पशुपतीनाथ (नेपाळ), सुंदरेश्वर (मदुरा), कुंभेश्वर (कुंभकोणम्‍), बृहदीश्वर (तंजावर), पक्षितीर्थ (चिंगलपट), महाबळेश्वर (महाराष्ट्र),अमरनाथ (काश्मिर), वैद्यनाथ (कांगडा), तारकेश्वर (प. बंगाल), भुवनेश्वर (उत्कल), कंठारिया शिव (खजुराओ), एकलिंगजी (उदेपूर), गौरीशंकर (जबलपूर), हरिश्वर (मानससरोवर), व्यासेश्वर (काशी), मध्यमेश्वर (काशी), हाटकेश्वर (वडनगर), मुक्त परमेश्वर (अरूणाचल), प्रतिज्ञेश्वर (क्रौंच पर्वत), सर्वेश्वर (चितोड), स्तंभेश्वर चितोड, अमरेश्वर (महेंद्र पर्वत), कपालेश्वर (क्रौंच पर्वत), कुमारेश्वर (क्रौंच पर्वत)

 

by (11.3k points)

Related questions

...