974 views
vastudoshavar konta jap / parayana karave ?

kontya stotrachi kiti awartne karavit ?
in Hindu - Traditions by (60 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
वास्तुशांती आणि उदकशांती दोन्ही भिन्न आहेत. उद्देश वेगळे आहेत. देवता वेगळ्या आहेत. उदक म्हणजे पाणी आणि वास्तु म्हणजे घर. पाणी माध्यम ठेउन केलेली पूजा म्हणजे उदकशांती आणि वास्तुपुरूष माध्यम ठेउन केलेली पूजा म्हणजे वास्तुशांती.
by (11.3k points)
selected by

Related questions

0 answers 167 views
0 answers 194 views
194 views asked Jan 30, 2016 in Dictionary by Gangaram Nimase (30 points)
0 answers 39 views
39 views asked Jan 12 in Hindu - Traditions by Avinash Gavali (50 points)
...