710 views
गणपतीची सोंड डावीकडे अथवा उजवीकडे वळली असल्यास पूजेचा प्रकार बदलतो आणि उजव्या सोंडेच्या गणपतीची पूजा फार कडक असते असे म्हणतात, याचे परिणाम काय होतात. किंवा त्याचे अजून कांही प्रकार आहेत काय?
in Hindu - Traditions by (11.3k points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

...